Дейности

17 Ноември2023

,,Нека доброто започне от мен"

,,Нека доброто започне от мен"- казаха и изписаха, учениците от ЦДО 4. клас, и техните  учители Хава Дурльова и Надя Милева. 

  В ,,Деня на толерантността", направиха плакат с който да напомнят, че колкото и да сме различни, и многоцветни, можем да се разбираме и творим заедно.

 

Back to Top