Добри практики

20 Февруари2023

Да влезеш в ролята на учител

Необичаен час по информатика имаха деветокласници от профил „Математически“, защото в ролята на учител пред тях застана ученик от 11а клас със свои съученици-помощник учители. В своеобразно образователно приключение бяха въвлечени Иван, Ивайла, Дариа и Хелин от 11а от своя преподавател по информатика Фирдес Рушудова. Те трябваше да си припомнят изучавания през изминалата учебна година език за програмиране C++, да подготвят ресурси по темата „Циклични процеси. Оператор за цикъл For“ и да я представят интригуващо пред по-малки ученици.

Младежите се отнесоха изключително отговорно, съзнавайки важността на учителския труд, а също и на темата за цикли в програмирането. В образователната платформа Moodle поставиха подготвените материали – презентация и условия на практически задачи.

Първата част от урока беше теоретична. Последва решаване на представителен пример с онлайн компилатор, като всички обучаеми изпълниха заданието на своите лаптопи. Следващата програма учениците в екипи трябваше да напишат и изпълнят. Помощник-учителите подпомагаха деветокласниците, насочвайки ги към изчистване на грешките от кода и тестване с примерни входни данни. Всяка коректно работеща програма трябваше да бъде изпратена в Moodle чрез линк за споделяне.

Последните минутки от часа преминаха в решаване на кратък тест в платформата Quizizz, с който отново се акцентираха основните теоретични знания по темата.

Деветокласниците получиха и домашната работа, включваща попълване на анкетна карта с въпроси за циклични алгоритми и оператор For, както и практическа задача. Готовото домашно трябва да се изпрати в Moodle.

Неусетно, динамично, със 100% активност премина този по-различен час по информатика в 9а клас. Заслужени аплодисменти и похвала получиха младите учители от своите обучаеми. Госпожа Рушудова благодари на своите помощници с Грамоти за проведен час по метода „Ученици обучават ученици“. Кой знае, може някой ден те да изберат професията на учителя?!

Back to Top