Извиняване на отсъствия | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Извиняване на отсъствия

Наименование Файл
f5d Заявление за освобождаване до 7 дни в една учебна година с разрешение на директор
f4d Заявление за освобождаване до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител
f3d Потвърждение от родител за участие в извънучилищни дейности
f2d Потвърждение от родител за отсъствие по медицински причини
Back to Top