Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2023-2024 година

Свободни места след второ класиране за прием след седми клас

Профил "Математически" - 1 място

Свободни места след първо класиране за прием след седми клас

Профил "Математически" - 2 места

Профил "Чужди езици" - 4 места

Профил "Природни науки" - 0 места

Профил "Предприемачески" - 0 места

И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

 

График за работното време на училищната комисия по приемане на документи и записване на учениците в неспециализираните училища за учебната 2023-2024г.

 

  1. Записване на ученици на I етап на класиране-всеки ден от 13.07.2023г. до 17.07.2023г. от 8:00 до 17:00 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране - всеки работен ден от 20.07.2023 до 24.07.2023г. от 8:00 до 17:00 часа.
  3. Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране от 26.07.2023г. до 27.07.2023г. от 8:00 до 17:00 часа.
  4. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 01.08.2023г. и 02.08.2023г. от 8:00 до 17:00 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

 

 

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2023-2024 година, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

 

 

 

 

Back to Top