Ръководство | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Ръководство

Директор

Петранка Петрова Ангелова

0894659407

Заместник-директор учебна дейност

Дарина Желязкова Петрова

0894010337

Иван Денев Иванов

0889517814

Боряна Ботева Ботева

0893689151

Заместник-директор административно стопанска дейност

Ани Минева Димитрова

0894542710

Back to Top