Разписание и организация на часовете от 08.11.2021г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

05 Ноември2021

Разписание и организация на часовете от 08.11.2021г.

Първа смяна – 1 и 2 клас

 1. 8.00 – 8.20
 2. 8.35 – 8.55
 3. 9.05 – 09.25
 4. 09.45 – 10.05
 5. 10.20 – 10.40

Първа смяна – 3 и 4  клас

 1. 8.00 – 8.20
 2. 8.35 – 8.55
 3. 9.05 – 09.25
 4. 09.45 – 10.05
 5. 10.20 – 10.40
 6. 10.55 – 11.15

Първа смяна – 5, 6 и 7 клас  

 1. 7.40 – 8.10
 2. 8.20 – 8.50
 3. 9.10 – 9.40
 4. 10.05 – 10.35
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.25 – 12.55

Първа смяна – 8 клас

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.20 – 9.00
 3. 9.10 – 9.50
 4. 10.05 – 10.45
 5. 10.55 – 11.35
 6. 11.40 – 12.20
 7. 12.25 – 13.05

Втора смяна – 9 - 12 клас

 1. 13.15 – 13.55
 2. 14.05 – 14.45
 3. 14.55 – 15.35
 4. 15.50 – 16.30
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50

Целодневна организация на учебния ден 1-4 клас

 1. 12.00 – 12.20 - Организиран отдих и физическа активност
 2. 12.30 – 12.50 - Самоподготовка
 3. 13.00 – 13.20 - Самоподготовка
 4. 13.40 – 14.00 - Самоподготовка
 5. 14.10 – 14.30 - Организиран отдих и физическа активност
 6. 14.40 – 15.00 - Занимания по интереси

Целодневна организация на учебния ден5, 6 и 7 клас

 1. 13.15 – 13.45 - Организиран отдих и физическа активност
 2. 13.55 – 14.25 - Самоподготовка
 3. 14.35 – 15.05 - Самоподготовка
 4. 15.20 – 15.50 - Самоподготовка
 5. 16.00 – 16.30 - Занимания по интереси 
 6. 16.40 – 17.10 - Организиран отдих и физическа активност

 

 

 

 

Back to Top