Разписание и организация на часовете за периода 23.11 – 26.11.2021г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

22 Ноември2021

Разписание и организация на часовете за периода 23.11 – 26.11.2021г.

Разписание и организация на часовете за периода 23.11 – 26.11.2021г.

Първа смяна – 5 и 6 клас – ОРЕС

 1. 7.40 – 8.10
 2. 8.20 – 8.50
 3. 9.10 – 9.40
 4. 10.05 – 10.35
 5. 10.55 – 11.25
 6. 11.40 – 12.10
 7. 12.25 – 12.55

Втора смяна – 9 и 11 клас – ОРЕС

 1. 13.15 – 13.55
 2. 14.05 – 14.45
 3. 14.55 – 15.35
 4. 15.50 – 16.30
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50

Първа смяна – 7, 8 клас – присъствено

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.20 – 9.00
 3. 9.10 – 9.50
 4. 10.05 – 10.45
 5. 10.55 – 11.35
 6. 11.40 – 12.20
 7. 12.25 – 13.05

Втора смяна – 10 и 12 клас - присъствено

 1. 13.15 – 13.55
 2. 14.05 – 14.45
 3. 14.55 – 15.35
 4. 15.50 – 16.30
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50

Целодневна организация на учебния ден7 клас - присъствено

 1. 13:15 -13:55 - Организиран отдих и физическа активност
 2. 14:00 -14:40 - Самоподготовка
 3. 14:45 -15:25 - Самоподготовка
 4. 15:35-16:15 - Самоподготовка
 5. 16:20 -17:00 - Занимания по интереси
 6. 17:05 -17:45 - Организиран отдих и физическа активност

Целодневна организация на учебния ден – 5, 6 клас – ОРЕС

 1. 12.40 – 13.10 - Организиран отдих и физическа активност
 2. 13.20 – 13.50 - Самоподготовка
 3. 14.00 – 14.30 - Самоподготовка
 4. 14.45 – 15.15 - Самоподготовка
 5. 15.25 – 15.55 - Занимания по интереси 
 6. 16.05– 16.35 - Организиран отдих и физическа активност
Back to Top