Добри практики

03 Май2022

Как да разпознават рисково и зависимо поведение се обучаваха ученици от Първа гимназия

Ученици от Първа гимназия участваха в обучение за „Превенция на употребата на психоактивни вещества“. С десетокласниците работиха училищният психолог Светла Чанкова и експерти от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център в Търговище.

В началото на часа учениците гледаха филма „Пилето“. После коментираха и анализираха видяното и работиха по групи върху предоставен казус. Всеки екип работи по един от проблемите: оптимистичен изход; песимистичен изход; защитни фактори на средата; негативни фактори на средата; как биха помогнали на героинята. 

Участниците дискутираха и обсъждаха, а в края изработиха постери със своите предложения. Занятието приключи с представяне работата на групите и общ коментар.

Back to Top