Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 1Б клас 0894546994

Бисерка Ганчева Добрева Главен учител 4Б,4В 4Б клас 0899629958

Велислава Димитрова Стоянова Старши учител 3Б клас 0899926914

Весела Добринова Янкова Старши учител 1В клас 0896056490

Десислава Евгениева Димова Старши учител 2В,2Г,3Г 2Г клас 0895688998

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 4Г клас 0894546988

Ивалина Матеева Терзиева Учител 1А,1Б,3В 1А клас 0895484809

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 2А,2Б,4А 2Б клас 0894542703

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 1В,1Г,3А 1Г клас 0898301449

Марияна Георгиева Боянова Старши учител 2А клас 0894659426

Надка Стоянова Милева Старши учител 4В клас 0899934705

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 2В клас 0894542707

Павлина Йовчева Георгиева Старши учител 3В клас 0894705544

Светослава Валентинова Йорданова Учител 3А клас 0897041714

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 4А клас 0877111920

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 3Г клас 0896921667
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител 8Б,9Б,10Б 0878279503

Боряна Ботева Ботева Заместник-директор учебна дейност 3В,4Г 0893689151

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 6В клас 0894546993

Мария Рачева Атанасова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,10Б,11Б 0894542727

Милена Илиева Димитрова Старши учител 9А,9В,9Г,10А 0896 750 297

Петър Енчев Енчев Старши учител 8Г,10Г,12Г 0879677288

Радомира Димова Маринова Старши учител 8В,9Г,12Б 8В клас 0887115128

Светла Неделчева Радева Главен учител 8А,12А,12В 12А клас 0897990627

Севда Атанасова Михайлова Старши учител 10В,11А,11Б,11В 11Б клас 0887726851
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Христова Костадинова Старши учител 9В,9Г,11А,11Б 0878299663

Дарина Костова Русинова Старши учител 9А,9Б,10А,10Б,10В 0886549868

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,12А,12Б 8А клас 0886928786

Свилена Димитрова Димитрова Учител 6А,6Б,6В,6Г 6Г клас 0877622493

Симона Георгиева Цонева Учител 5Б,5В,5Г 5Г клас 0899787400

Стилиана Димитрова Станоева Старши учител 5А,10Г,11В,11Г,12В,12Г 10Г клас 0899011069

Тюркян Турханова Исуфова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7В клас 0897270874
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мария Стойчева Маринова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 9Г клас 0898 876087
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител 5В,5Г 0894396526

Бетина Димитрова Димитрова Учител ГЦОУД НЕ 0883594597

Боряна Антониева Тотева Учител ГЦОУД НЕ 0876435884

Валентина Георгиева Белчева Старши учител ГЦОУД НЕ 0895701480

Веселина Петрова Дертлиева Учител ГЦОУД НЕ 0888588400

Ивалина Пейчева Райкова Старши учител ГЦОУД НЕ 0894432203

Илияна Христова Илиева Учител ГЦОУД НЕ 0899655977

Ирина Павлова Маринова Старши учител ГЦОУД НЕ 4Б,4Г 0878808535

Марина Монева Неделчева Учител ГЦОУД НЕ 0885605973

Мария Вичева Стефанова Старши учител ГЦОУД НЕ 0877535950

Мима Костадинова Събева Старши учител ГЦОУД НЕ 0894542704

Нели Антонова Бонева Старши учител ГЦОУД ПЕ 7А,7Б,7В,7Г 0896999506

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител ГЦОУД ПЕ 6А,6Б,6В,6Г 0896782713

Петранка Стефанова Иванова Учител ГЦОУД ПЕ 5Б,5В 0894715993

Светла Янкова Стаменова Учител ГЦОУД НЕ 0885966550

Сияна Здравкова Мисирджиева-Методиева Учител ГЦОУД НЕ 0899885095

Хава Сабриева Дурльова Учител ГЦОУД НЕ 4Б,4В 0886378555

Хафизе Рафит Дурльова Учител ГЦОУД НЕ 0896566212

Цветалина Валентинова Иванова Учител ГЦОУД ПЕ 0892719015

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител ГЦОУД НЕ 0896671932
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 11А,11Б,11В,11Г 11А клас 0899837491

Диана Христова Рунчева Старши учител 9Б,12А,12Б,12В,12Г 12Б клас 0894542726

Елена Радева Учител 6А,6Б,6В,6Г 6Б клас 0877590469

Керанка Желева Петкова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,10А,10В 8Б клас 0893689154

Кристина Василева Славова Учител 5А,5Б,5В,5Г 5Б клас 0897933940

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 9А,9В,9Г,10Б,10Г 9А клас 0899012053

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7А клас 0899758003
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 9А,9Б,9В,10Б,10В,11Б,11В 9Б клас 0886435069

Шенай Хаметова Яменова Старши учител 8Б,9Г,10А,10Г,11А,11Г,12А,12Б 12В,12Г 0895761710
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Заместник-директор учебна дейност 8Б,8В,10Б,10В,10Г,12Б 0894010337

Димана Красимирова Петрова Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 7Б клас 0899469998

Петранка Петрова Ангелова Директор 5А,5Б 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,10А,10Б 10В,10Г,11А,11Г,12А 0894010338

Пламен Петров Ангелов Старши учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б 7В,7Г,9В,9Г,12Б 0878744466

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 8А,8Г,9А,9Б,9В,9Г,10А,11А 11Г,12А 10А клас 0889945604
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремелита Георгиева Бонева Главен учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 9Б,10В,10Г 10В клас 0894542719

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9В,9Г,10А 10Б,11Б 0877558414
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Росица Лазарова Станкова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,10Б,10В,11Г,12Г 8Г клас 0898529854

Фатме Исмаилова Дурльова Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 5А клас 0898241062
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728

Стефка Петрова Александрова Училищен психолог 0898933998
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Елица Емилова Калинска Учител 5А,5Б,5В,5Г,6В,6Г,7А,7В 7Г,11В 0899197214

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,10Г,12В 0887750259
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 7А,7Б,8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б 9В,9Г,11В 9В клас 0988868137

Маргарита Христова Димитрова Учител 6А,6Б,7В,7Г,10А,10Б,10В,10Г 12В 12В клас 0897499467
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,10Г,11А,11Б,11В,11Г 12А,12Б,12В,12Г 11В клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 3А,3Б,3В,6А,6Б,8А,8В 6А клас 0887417998

Иван Колев Иванов Учител 4А,4Б,8Г,9А,9Б,9В,9Г 0896658638

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 2А,2Б,2В,2Г,5В,7Г,11А,11Б 11В,11Г 5В клас 0897925738

Радослав Иванов Димитров Старши учител 3Г,5А,5Б,5Г,12А,12Б,12В,12Г 12Г клас 0898467009

Симеон Пламенов Петров Учител 7А,7Б,7В,10А,10Б,10В,10Г 10Б клас 0899400513

Цветан Мирославов Илиев Учител 1А,1Б,1В,1Г,3Г,4В,4Г,6В 6Г,8Б 0897696021
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 0893312456
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7В,8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В 9Г,10А,10Б,10В,10Г 0887315660
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Георги Иванов Марков Учител 7А,7Б,7В,7Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Г,11Г 11Г клас 0899963880
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител 0897902270
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Николова Антонова Ресурсен учител 0899 946239

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 089469581

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893412952
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0890515455
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галин Иванов Господинов Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г,9А 9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 7Г клас 0887522194

Мария Маневя Иванова Директор 0895509185
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 8Г,9Г,10Г 0894546989
Back to Top