Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2024-2025 година

График на дейностите и работно време на училищната комисия по прием на документи, класиране след четвърти етап и за записване на учениците в VIII за учебната 2024-2025г.

  1. Записване на ученици на първи етап на класиране-всеки ден от 15.07.2024г. до 17.07.2024г. от 8:00 до 16:30 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране - всеки работен ден от 22.07.2024г. до 24.07.2024г. от 8:00 до 16:30 часа.
  3. Записване на ученици на трети етап на класиране - всеки работен ден от 31.07.2024г. до 01.08.2024г. от 8:00 до 16:30 часа.
  4. Записване на ученици на четвърти етап на класиране - всеки работен ден от 08.08.2024г. до 09.08.2024г. от 8:00 до 16:30 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

 

Заповед №РД-06-88/26.04.2024г. за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024-2025 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии в средните и обединените училища на област Търговище
Приложение 1 към Заповед №РД-06-88/26.04.2024г.

 

 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециалицираните училища за учебната 2024-2025 година

 

 

 

 

Back to Top