Квалификации

25 Октомври2022

Обучение за справяне с тормоза

В семинар за справяне с агресията и тормоза в училище участваха учителите от Първо СУ „Свети Седмочисленици“. Инициативата има за цел да подпомогне педагогическия състав в усилията му по превенция и ограничаване на насилието сред подрастващите.

Обучението е част от предвидените дейности в плана на училището в превантивна насока. То включва поставяне в ситуации, решаване на казуси, споделяне и обсъждане на конкретни случаи. В края на обучението участниците получиха стъпки за справяне в ситуация на агресия и тормоз.

Back to Top